Ασφαλές Περιβάλλον

Τι κάνουμε για να εξασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια των στοιχείων που τηρούνται στο 4doctors

 

Μοναδικά στοιχεία αναγνώρισης και εισόδου για κάθε χρήστη

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κάθε συνδρομητής διαθέτει ένα μοναδικό όνομα χρήστη καθώς και το προσωπικό του συνθηματικό πρόσβασης τα οποία ορίζει ο ίδιος κατά την διαδικασία εγγραφής. Το συνθηματικό πρόσβασης μάλιστα συστήνεται να αλλάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Για μεγιστοποίηση της ασφάλειας, το σύστημα πρόσβασης προβαίνει σε κλείδωμα του λογαριασμού μετά από 5 συνεχείς ανεπιτυχείς προσπάθειες έτσι ώστε να αποτρέψει την είσοδο σε μη εξουσιοδοτημένο χρήστη. Στη συνέχεια ο λογαριασμός μπορεί να ξεκλειδωθεί από τον διαχειριστή αφού έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα του χρήστη. H ίδια πολιτική ισχύει και για το κινητό τηλέφωνο.

Στο 4doctors δεν αποθηκεύουμε τα συνθηματικά των χρηστών σε μορφή που να είναι αναγνώσιμη ενώ ποτέ και σε καμία μας επικοινωνία δεν θα σου ζητήσουμε να μας το γνωστοποιήσεις.

 

Ασφάλεια στον δικτυακό τόπο (web site)

Η πρόσβαση και η μεταφορά δεδομένων από και προς τον δικτυακό τόπο www.4doctors.gr προστατεύεται με το πρότυπο ασφαλείας SSL, η ύπαρξη του οποίου συνήθως διαπιστώνεται από το εικονίδιο ενός λουκέτου στη γραμμή διεύθυνσης του Browser.

    

Το ίδιο ακριβώς πρότυπο χρησιμοποιείται και από την mobile εφαρμογή. Επιπλέον η βάση δεδομένων τηρείται σε κρυπτογραφημένο file system έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωση των δεδομένων σε χρήστη ο οποίος δεν διαθέτει το σχετικό κλειδί.

 

Επιπλέον μέτρα προστασίας για την mobile εφαρμογή

Ειδικά για την κινητή συσκευή η οποία έχει αυξημένο κίνδυνο κλοπής ή απώλειας έχουμε φροντίσει εκτός από το όνομα χρήστη και το συνθηματικό να δώσουμε τη δυνατότητα στον χρήστη να ορίσει ένα προσωπικό 4ψήφιο PIN με το οποίο θα προστατεύει την πρόσβαση στα στοιχεία του χωρίς να θυσιάζει την ευχρηστία πρόσβασης στην εφαρμογή.

 

Μηχανισμός αυτόματης αποσύνδεσης

Ακολουθώντας τις οδηγίες του προτύπου HIPPA η υπηρεσία πραγματοποιεί αυτόματα την αποσύνδεση του χρήστη μετά από 20 λεπτά αδράνειας έτσι ώστε να μειώσει την πιθανότητα πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες . Για την είσοδο στην υπηρεσία θα χρειαστεί απλά να ξαναγίνει σύνδεση χρησιμοποιώντας το email και το συνθηματικό.

 

Καθημερινό backup

Η διαθεσιμότητα των δεδομένων εξασφαλίζεται από την πολιτική τήρησης αντιγράφων ασφαλείας του συνόλου της υποδομής σε καθημερινή βάση. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα και στον ίδιο τον χρήστη να πάρει backup στον υπολογιστή του τα δικά του δεδομένα όποια στιγμή το επιθυμεί αφού πρώτα έχει προηγηθεί διαδικασία πιστοποίησης με τη χρήση ενός προσωρινού κωδικού αναγνώρισης.

 

Πιστοποιημένο Data Center

Η υπηρεσία μας φιλοξενείται σε υπερσύγχρονο Data Center της SingularLogic, στην Ελλάδα, το οποίο πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα διαθεσιμότητας και ασφάλειας με πιστοποίηση ISO 27001

Μέρος της πολιτικής ασφάλειας αποτελεί το γεγονός ότι πρόσβαση στο Data Center είναι εφικτή μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενώ και το επίπεδο πρόσβασης εξαρτάται από καθορισμένες αρμοδιότητες σε αντίστοιχους ρόλους.

 

 

Ασφαλής τρόπος πληρωμής

Στο 4doctors δεν θα ζητήσουμε ποτέ στοιχεία λογαριασμού τραπέζης ή πιστωτικής κάρτας καθώς η πληρωμή της συνδρομής γίνεται εύκολα και με ασφάλεια μέσω του λογαριασμού κινητού τηλεφώνου Vodafone που έχει δηλώσει και έχει πιστοποιήσει ο χρήστης.

 

Εμπειρία & Τεχνογνωσία

Η υπηρεσία παρέχεται από τη SingularLogic σε συνεργασία με τη Vodafone. Η SingularLogic υλοποιεί επί σειρά ετών για μεγάλους Ιδιωτικούς και Δημόσιους Οργανισμούς όπως Τράπεζες, Υπουργείο Eσωτερικών, Υπουργείο Αμύνης, Οργανισμούς Υγείας και άλλους, πολύπλοκα και απαιτητικά έργα πληροφορικής όπου η ασφάλεια πληροφοριών και η  απρόσκοπτη λειτουργική τους υποστήριξη παίζουν πρωταρχικό ρόλο. Παράλληλα η εταιρεία εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών και υπεύθυνης Περιβαλλοντικά λειτουργίας, όπως επιβεβαιώνεται από τις σχετικές πιστοποιήσεις κατά ISO 9001, ISO14001 και ISO27001.